Edukacja domowa jest to nauczanie dzieci przez ich rodziców lub opiekunów oraz wyznaczone przez nie osoby, odbywająca się poza systemem edukacji szkolnej. Oznacza to, że dzieci edukowane domowo nie chodzą do "normalnej" szkoły, publicznej, społecznej czy prywatnej, lecz uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców, opiekunów lub osób do tego wyznaczonych przez rodzinę.


    Jesteśmy pierwszym i jak na razie jedynym tego typu miejscem w Poznaniu. Chcemy zaoferować Państwa dziecku naukę domową u nas w domu. Dla rodziców decydujących się na takie nauczanie jedynym minusem (jak wynika z badań) jest brak kontaktu dziecka z innymi rówieśnikami. My pragniemy zapewnić dziecku ten kontakt tworząc wyjątkową grupkę dzieci, która zechce właśnie razem z nami zdobywać wiedzę.

    Jesteśmy rodzicami dziecka urodzonego w 2006 roku i chcielibyśmy nawiązać współpracę z rodzinami dzieci mających na tą chwilę 5 lat. Znaleźliśmy już jedną taką rodzinę i czekamy na następnych.
This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola